Over ons

Bouwen is ervaring. Weten wat je doet en weten dat je nooit stil kan staan in een veranderende wereld. Iedere nieuwe tijd stelt nieuwe eisen aan wonen en werken.

Dat besef hanteren wij sinds 1984 en passen wij nog altijd toe. Bij het aanpassen en renoveren van bestaande gebouwen bijvoorbeeld, maar ook bij het restaureren van historische panden. Kennis uit het verleden combineren wij met de mogelijkheden van nu.

Samen met de opdrachtgever, particulier of zakelijk, stellen wij een route vast die met de grootst mogelijke zekerheid leidt naar het optimale resultaat. Een beproefde manier van werken, onze opdrachtgevers stellen prijs op ons advies en vermogen om mee te denken. Het komt immers altijd ten goede van een vlekkeloze uitvoering.

Duurzaamheid

Het begrip ‘duurzaam bouwen’ heeft een grote vlucht genomen in de bouwwereld.

Aandacht voor het milieu en een verantwoord gebruik van grondstoffen, zijn inmiddels vaste kernwaarden binnen het bouwproces. Maar duurzaam bouwen is een breed begrip, hoe zorg je er dan voor dat er voldoende inzicht is in de mate van verantwoord bouwen en verbouwen?

Voor het tonen van onze verantwoordelijkheid, onderschrijven wij de uitgangspunten van de BREEAM-certificering. BREEAM is een internationaal erkend monitoringsysteem, waarmee op objectieve wijze de duurzaamheidsprestatie kan worden vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten bij de BREEAM-gedachte zijn:

  • Hoe duurzaam is het (gebruikte) vastgoed?
  • Hoe duurzaam is het beheer van dat vastgoed?
  • Hoe duurzaam is de organisatie die dat vastgoed gebruikt?

Door deze drie verschillende invalshoeken ontstaat een compleet en inzichtelijk beeld van de duurzaamheid. Een manier van meten waarmee de verantwoordelijkheid voor bouw, beheer en gebruik gelijk verdeeld wordt en waarbij het accent ligt op verantwoord gebruik op lange termijn.

Utiliteitsbouw en renovatie

Utiliteitsbouw is het bouwen en renoveren van gebouwen zonder woonbestemming.

Voor alle projecten waarbij wij worden ingeschakeld geldt: korte lijnen, snel handelen.

Onze opdrachtgevers houden altijd de vinger aan de pols en wij werken vrijwel altijd samen met partners en leveranciers met wie wij een jarenlange, beproefde samenwerking hebben. Wij weten wat onze klanten van ons verlangen en wij weten dit altijd te vertalen naar het gewenste resultaat.